MEMBRANRECEPTORER OG deres rolle i cancer og føtal udvikling


Hver nyt liv og menneske opstår ved cellulære og biokemiske processer, der foregår i deres forældre. Mange processer er nødt til at lykkes længe før den egentlige befrugtnings situation, før vi overhovedet kan begynde at tale om et foster eller et voksende menneske. Ved afslutningen af et liv, kan cancer dog være den endelige destination og terminere eksistensen af et menneske.

Vi arbejder på at tilvejebringe viden om, hvilken rolle forskellige membranreceptorer spiller i forbindelse med udvikling og progression af visse cancerformer og i forbindelse med føtal udvikling. Der er mange overlappende mekanismer på spil.

Vores særlige interesse omhandler hvordan cancerceller interagerer og kommunikerer med omkringliggende celler i tumormikromiljøet, og hvordan cancercellerne påvirkes heraf. Særligt har vi fokus på de immunceller, der infiltrerer tumorerne.

Idag sker der store fremskridt på behandlingsområdet for patienter med sene stadier af cancer. Mange af disse patienter har gavn af immunterapi med check point inhibitorer. Og netop herfor er der brug for mere viden om, hvordan cancercellerne påvirkes af de omkringliggende immunceller, og hvordan cancercellerne udvikles og ændres under behandling med immunterapi.

Samtidig er der stadig mange patienter med fremskredne stadier af cancer, der ikke har gavn af immunterapi. Der kræves mere viden om, hvorfor disse patienter er non-responders og hvordan de måske kan behandles, så de responderer på immunterapi. Alt dette er også vores fokusområde. 

Vores specifikke fagområder er særligt modermærkekræft og brystkræft.Nyheder


Februar 2015:
Artikel publiceret i:

Pigment Cell & Melanoma Research

Melanoma tumors frequently acquire LRP2/megalin expression, which modulates melanoma cell proliferation and survival rates.


December 2016:
Artikel publiceret i:
Journal of Histochemistry and Cytochemistry
Megalin is predominantly observed in vesicular structures in first and third trimester cytotrophoblasts of the human placenta.

December 2018:
Mette Madsen medforfatter på artikel publiceret i:
Nature Communications
Structural assembly of the megadalton-sized receptor for intestinal vitamin B12 uptake and kidney protein reabsorption.