Tentativ model af cubilin/amnionless komplekset og intrinsic factor-vitamin B12

MEMBRANRECEPTORER OG deres rolle i forbindelse cancer og føtal udvikling


Hver nyt liv og menneske opstår ved cellulære og biokemiske processer, der foregår i deres forældre. Mange processer er nødt til at lykkes længe før den egentlige befrugtnings situation, før vi overhovedet kan begynde at tale om et foster eller et voksende menneske. Ved afslutningen af et liv, kan cancer dog være den endelige destination og terminere eksistensen af et menneske.

Vi arbejder på at tilvejebringe viden om, hvilken rolle forskellige membranreceptorer spiller i forbindelse med udvikling og progression af visse cancerformer og i forbindelse med føtal udvikling.

Resultaterne vil ikke kun være af interesse for forskere, der arbejder med disse proteiner og deres specifikke funktioner, men de vil også frembringe vigtig viden af betydning for menneskeheden i almindelighed.

Forhåbentligt vil vore projekter bidrage til bedre forståelse af, hvordan visse cancerformer opstår og udvikler sig, og hvordan de kan behandles.Nyheder


Mette Madsen gruppen
er støttet af en
forskningslederbevilling fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude program (via Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom).

Februar 2015:
Artikel publiceret i:

Pigment Cell & Melanoma Research:

Melanoma tumors frequently acquire LRP2/megalin expression, which modulates melanoma cell proliferation and survival rates.


December 2016:
Artikel publiceret i:
Journal of Histochemistry and Cytochemistry:
Megalin is predominantly observed in vesicular structures in first and third trimester cytotrophoblasts of the human placenta.