Projekter


  • Undersøgelser af forskellige membranreceptorers rolle i forbindelse med modermærkekræft.

- Spiller de en rolle i forbindelse med modermærkekræftscellers proliferation? hvilken?
- Spiller de en rolle i forbindelse med modermærkekræftscellers evne til at overleve (anti-apoptotiske apparat)? hvilken?
- Er udvalgte membranreceptorer involveret i funktionen af bestemte metalloproteaser, herunder deres traffikering?
- Spiller membranreceptorerne en rolle i forbindelse med metastasering (migration og invasion)?
- Er membranreceptorerne involveret i signalering, f.eks. i modulation af signalering fra vækstfaktorer og prosurvival molekyler?
- Kan nogle af membranreceptorerne etableres som nye biomarkører i modermærkekræft? - herunder; hvilke detektionsmetoder er så de optimale?
- Hvad er den prognostiske værdi af sådanne mulige biomarkører?

  • Undersøgelser af forskellige membranreceptorers rolle i forbindelse med brystkræft.

- Karakterisering af receptorernes ekspression og lokalisering i normalt brystæv og i tumorvæv isoleret fra patienter med brystkræft - særligt med fokus på om antallet af receptorer falder efter stiger gående fra normalt til tumorvæv.
- Karakterisering af receptorernes ekspression og lokalisering  i modelcellelinjer etableret udfra væv fra patienter med brystkræft.
- Spiller receptorerne en rolle i forbindelse med kræftscellernes proliferation? i så fald hvilken?
- Spiller receptorerne en rolle i forbindelse med kræftscellernes evne til at overleve (anti-apoptotiske apparat)? i så fald hvilken?
- Er udvalgte membranreceptorer involveret i funktionen af bestemte metalloproteaser, herunder deres traffikering og funktion på celleoverfladen?
- Spiller membranreceptorerne/fravær af receptorerne en rolle i forbindelse med signallering i kræftcellerne?
- Kan nogle af membranreceptorerne etableres som nye biomarkører i brystkræft? Er mængden af receptorerne i tumorvævet sigende for progressionen og prognosen?

  • Undersøgelser af forskellige membranreceptorers rolle i forbindelse med placentas udvikling og funktion.

- Karakterisering af receptorernes ekspression og lokalisering i 1. og 3. trimester placenta, primært ved immunhistokemi (LM og EM; samarbejde med Anatomi afdelingen ved Biomedicin på Aarhus Universitet).
- Spiller receptorerne en rolle i forbindelse med trofoblasters evne til at overleve og dele sig? i så fald hvilken?
- Er membranreceptorerne involveret i signalering, f.eks. i modulation af signalering fra vækstfaktorer og lignende?
- Har receptorerne en rolle i forbindelse med intracellulær traffikering af andre receptorer?

Undersøgelserne i vores forskningsgruppe foregår dels som analyser af humane vævsprøver samt som cellebaserede forsøg i relevante cellemodeller.

Projekterne er udviklet og foregår alle i tæt samarbejde med Patologisk Institut og Onkologisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital.